Wikipedia Bahasa Melayu

Oleh Harisfazillah Jamel Hafnie LinuxMalaysia 

 

Projek Dan Kempen Sumbangan Wikipedia Bahasa Melayu

[ Kembali ]


Artikel ini di Internet
http://www.harisfazillah.info/


Wikipedia bahasa Melayu sudah sekian lama wujud untuk tujuan rujukan. Kempen ini adalah usaha untuk menambah lagi bahan-bahan dan rencana dalam bahasa Melayu agar ia boleh dimanfaatkan oleh orang ramai terutama pengguna komputer dan Internet Malaysia.

Kempen melalui email sedang dan akan terus dijalankan untuk menggalakkan sumbangan daripada pengguna komputer dan Internet yang mengetahui bahasa melayu agar menyumbang bahan dan artikel dalam bahasa Melayu. Walaupun sumbangan anda mungkin sedikit namun ia dapat memberikan manfaat yang besar kepada orang ramai.

Seperti mana sebuah gotong-royong. Semakin ramai menyumbang semakin mudah dan banyak yang boleh diusahakan. Begitulah tujuan kempen ini. Menggalakkan penyertaan dan sumbangan orang ramai bahan dan rencana dengan fakta yang jelas dan benar.

Untuk permulaan anda perlu daftarkan diri di

http://ms.wikipedia.org/

Syarat utama dalam menyumbang, semua fakta perlu benar dan disertakan dengan rujukan, seperti sambungan laman yang dipercayai atau nama buku untuk rujukan.

Terdapat dua cara untuk menyumbang di Wikipedia bahasa Melayu.


(1) Menjalankan kerja-kerja terjemahan bahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Susun atur perlulah mengikut cara bagaimana artikel yang diterjemahkan disusun di Wikipedia bahasa Inggeris.

Anda boleh gunakan laman ini untuk kerja awal terjemahan

http://www.linguamatix.com/linguaweb/


Jika anda menggunakan laman di atas, anda perlu pastikan susun atur, perkataan, ayat dan tatabahasa adalah bersesuaian dan betul.

Sila lihat laman dibawah untuk rencana yang memerlukan terjemahan dan bermulalah dari situ.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rencana_yang_memerlukan_terjemahan(2) Sumbangan artikel dan rencana

Sumbangan rencana dan artikel terutama yang berbentuk akademik adalah dialu-alukan. Mana-mana rencana atau artikel yang terpendam lama sama ada dalam bentuk bercetak atau elektronik bolehlah disumbangkan di Wikipedia Melayu.

Sila pastikan anda tidak melanggar mana-mana hakcipta kerana sebarang bahan yang diletakkan di Wikipedia adalah dengan hakcipta milik umum.

Adalah diharapkan email atau artikel mengenai kempen ini dapat disebarkan kepada orang lain. Bertapa sedikit ilmu yang dikongsikan dan kemudian dimanfaatkan oleh orang ramai akan mendatangkan manfaat yang berpanjangan untuk penyumbangnya.

Artikel sebelum ini
http://www.harisfazillah.info/sumberterbukauntukmicrosoftvista

Apakah Wikipedia?


http://ms.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


Wikipedia (www.wikipedia.org) adalah ensiklopedia yang boleh diubahsuai dan dibina secara kerjasama dengan menggunakan perisian wiki. Wikipedia dikendalikan dan dioperasikan oleh Yayasan Wikimedia yang tidak mengambil apa-apa keuntungan daripada khidmat yang diberikan.

Sebagai tambahan kepada matlamat ensklopedia iaitu untuk memberikan pengetahuan, Wikipedia juga memasukkan maklumat yang lebih kerap dikaitkan dengan almanak dan journal, dan juga perkara semasa. Kandungan Wikipedia adalah dibina sepenuhnya oleh para pengunanya.

Tidak ada seseorang pun yang dapat mempunyakan maklumat yang terdapat di dalamnya dan tidak ada artikel yang akan ditamatkan. Satu lesen yang dikenali GFDL telah dicipta untuk memastikan setiap orang mengakui bahawa setiap orang mempunyai hak untuk memperbaiki setiap artikel.

Wikipedia adalah berkandungan terbuka, bermaksud ia boleh digunakan secara bebas, boleh diedit secara bebas, dan bebas untuk disalin dan disebarkan. Senang dikatakan, Wikipedia adalah kerja keras yang unik [1] yang tidak wujud dalam ensiklopedia-ensiklopedia tradisional.

Ia mempunyai sistem baik-pulih-sendiri dalam melalui cabaran-cabaran ini, walaupun mukasurat untuk menerangkan sistem ini.

Wikipedia telah bermula sebagai projek Bahasa Inggeris pada 15 Januari, 2001, dan kemudiannya mendapat bahasanya lainnya yang pertama, Perancis, pada 23 Mac, 2001. Wikipedia bahasa Melayu pula bermula pada 28 Januari 2003.

Terdapat banyak usaha yang telah terlibat untuk membuatkannya berbilang bahasa, dan pada Mei 2004 ia telah mengandungi lebih daripada 270,000 artikel dalam Inggeris dan lebih 400,000 dalam semua bahasa yang lain.

Wassalam.

Harisfazillah Jamel

http://www.harisfazillah.info/
http://www.geocities.com/lovhafnie/harisfazillah.html

Bukan Sekadar Internet Sahaja Nantikan kehadiran buku ini
dipasaran...

22 Dis 2006

Bukan Sekadar Internet Sahaja. Nantikan ia dipasaran ...


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Malaysia License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/my/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.